řeka Rýn

Po představení vinic na řekách Loira a Labe se tentokráte zaměříme na majestátný tok řeky Rýn. Projedeme se opět  po vinařské řece a ochutnáme typická vína, která v 8 oblastech nabízí. Na svém dlouhém toku na pomezí mnoha zemí střídá různá půdní složení, stejně jako klimatické podmínky, což vede k široké škále vín od ovocných bílých, přes „královské“ Ryzlinky až po plná vína odrůdy Pinot Noir, zde převážně označovanou Spatburgunder.  Z hlediska zastoupených vín se dále můžeme těšit zejména na vína z odrůd Gewurztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc a Kerner.

 

  • délka 1238 Km
  • protéká 6 zeměmi – Rakouskem, Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Francií, Německem a Nizozemím
  • pramení poblíž Bodamského jezera a ústí deltovitě do Severního moře v Nizozemí
  • rozvinutá lodní doprava od Basileje, jedná se nejdůležitější vodní cestu v Evropě
  • hlavní přítoky: Neckar, Mohan, Lahn, Mosela, Ruhr
  • již historicky působí jako hraniční řeka, dříve Západořímské říše, dnes mezi Rakouskem, Německem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem a dále mezi Francií a Německem
  • víno se pěstuje téměř po celém toku, začíná již ve Švýcarsku, od Bodamského jezera, přes francouzské Alsasko, hlavní německé oblasti až po přítok řeky Ahr.
  • Prezentované oblasti: Alsasko,  Rheingau, Ahr, Rheinhessen, Mosel