Ryzlinky rýnské

Oblast Rheinhessen

Rozlohou vinic 26 500 ha je Rheinhessen největší německá vinařská oblast v povodí řeky
Rýn, který oblast ohraničuje ze severu a východu. Rheinhessen leží v trojúhelníku mezi
Mainz, Worms a Bingen. Na západě sousedí s vinařskou oblastí Nahe, na jihu pak s oblastí
Pfalz. Oblast Rheinhessen je obklopena pohořími, což má vliv na klima, které je zde mírné a
je zde také nejmenší množství srážek ze všech německých oblastí. Kraj je monotónní, pouze
mírně zvlněný. Vinice pokrývají celou pětinu plochy oblasti – z celkového počtu 136 obcí
nemá pouze 5 obcí na svém katastru žádné vinice. Přes 6 000 vinařů zde každoročně
vyprodukuje asi 2,5 milionu hl vína. Bohaté vinařské tradice v této oblasti i v celém Německu
dokumentují rozsáhlé sbírky vinařského muzea (Deutsches Weinbaumuseum) ve městě
Oppenheim jižně od Mainz.
Dominantní odrůdy: Riesling, Müller Thurgau, Silvaner, Grauburgunder, Dornfelder,
Spätburgunder